Dutch landscape lounge

“Rivierlandschap” Dutch landscape inspired lounge area

for the new public library of Deventer by BiermanHenket Architects. Interior by  HanratharchitectFlorian de VisserStudio LVWP and Ministerie van Verbeelding.

Dutch_landscape_lounge Bib Deventer
Dutch landscape lounge

educational lounge for the kids area in the public library of Deventer. Tells story of the various landscapes around the river the IJssel that flows trough Deventer.
* living behind the dykes below waterlevel
* land consolidation of agriculture
* nature on the riverside with floodplains

1Dutch_landscape_lounge doorkijk

educatieve lounge voor jongeren afdeling in de openbare bibliotheek van Deventer. Vertelt het verhaal van de verschillende landschappen rond de rivier de IJssel die door Deventer stroomt
* wonen achter de dijken onder het waterniveau
* ruilverkaveling van landbouw
* natuur op de rivieroever met uiterwaarden

Advertisements